Eduard Isaac Asser

Eduard Isaac Asser (19. října 1809 Amsterdam – 21. září 1894 tamtéž) byl nizozemský průkopník fotografie. Byl jedním z prvních v Nizozemsku, který experimentoval s novým médiem. Pořídil nejstarší obrázky Amsterdamu a Haarlemu… prodej inkjet papíru, prodej papiru, ruční papír, rucni papir, umělecký papír, umelecky papir, fine art papír, fineart papir,

Narodil se 19. října 1809 v Amsterdamu jako syn prominentního právníka. V roce 1821 se rodina přestěhovala do velkého domu poblíž kanálu Singel u věže Munttoren, kde pak žil po zbytek svého života. Vystudoval práva na Athenaeum Illustre a šel ve stopách svého otce, ale byl také nadšený amatérský malíř. Asi od roku 1842 experimentoval s fotografováním, jako jeden z prvních v Nizozemsku. S aparátem zakoupeným v Paříži se naučil fotografovat sám, což v počátcích fotografie nebylo snadné. Recepty přebíral z francouzských příruček, zpracovával toxické chemické látky, připravoval si postříbřené měděné desky, mokré skleněné negativy a tiskový papír. Díky tomu, že měl hodně trpělivosti a hodně vytrvalosti, se mu dařilo úspěšně vytvářet fotografické obrazy.

Zpočátku se Asser zabýval daguerreotypiemi, později se soustředil na papírové negativy. Když prozkoumal všechny možnosti, začal v roce 1857 s rozvojem fotolitografického procesu. Tato metoda mu umožňovala fotografovat rychle a s pomocí inkoustu levně snímky reprodukovat a distribuovat. Tento “Proces Asser”, který si nechal patentovat, mu udělal ve své době skvělou reputaci… bavlněný papírbarytový papírbarytaoboustranný papíroboustranny papiroboustranny papir pro digitalni tisktexturovaný papír,
Zpočátku pořízoval hlavně portréty svých přátel a příbuzných. Později, po roce 1850, také dělal autoportréty, zátiší a městská panoramata, inspirovaný holandským malířstvím sedmnáctého století. Zhotovil nejstarší dochované fotografie Amsterdamu a Haarlemu. Jeho práce jsou téměř všechny dochovány. Hodně z jeho děl je ve sbírce amsterdamského Rijksmusea…  texturovany papirinkjet papírinkjet papíryinkjet papirinkjet papiryarchivní papírruční pohledniceplátna pro tiskplatno pro tiskplátno pro digitalní tisk,
Jeho fotografická produktivita po roce 1860 prudce klesla, ale zůstal aktivní jako propagátor nového média. Byl redaktorem a členem “věstníku fotografie” Tijdschrift voor Photografie, prvního fotografického časopisu v Nizozemsku. Byl také spoluzakladatelem amatérského fotografického sdružení v Amsterdamu “Helios”. Dva roky před svou smrtí založil společnost pro fotolito- a zinkografický proces Maatschappij voor Photolitho- en Zincografie Procédé Mr. E.I. Asser, která mimo jiné uspořádala výstavu fotolitografických reprodukcí v Průmyslovém paláci. Zemřel 21. září 1894 ve svých téměř 85 letech ve svém domě u kanálu Singel.
Byl strýcem Tobiase Assera, pozdějšího vítěze Nobelovy ceny za mír.

Oscar Gustave Rejlander

Oscar Gustave Rejlander (1813 Švédsko – 18. ledna 1875 Londýn) byl piktorialistický fotograf. Oscar Gustave Rejlander se narodil ve Švédsku roku 1813. Výtvarné vzdělání nabyl v Římě, kde kromě studia maloval portréty a kopíroval staré mistry. V roce 1841 odešel do Anglie.

Začal fotografovat nejprve za účelem pořízení skic pro své obrazy. Později si však otevřel fotoateliér a vydělával si portrétováním. V polovině padesátých let také učil fotografovat Lewise Carrolla…  jaroslav simandl, jaroslav šimandl, simandl, simandl fotograf, robert portel, janusz szyndler, szyndler,

Roku 1854 začal Rejlander experimentovat se skládáním obrazů z více negativů. První fotomontáž ze 3 snímků vystavoval v prosinci 1855. Následujícím rokem byl zvolen členem londýnské Královské fotografické společnosti… karel cudlincudlinpetr lysačekpetr lysacekpetr lysáčeklysacekvilem kabzanvilém kabzanpavel strnad,

V roce 1857 vystavil Rejlander v Manchesteru na výstavě soudobého umění alegorickou fotomontáž Dva způsoby života. Snímek o rozměrech 40×80 cm se skládal ze 30 záběrů. 25 modelů znázorňuje na jedné polovině ctnosti a na druhé zábavu a neřesti. Fotografie vyvolala pohoršení i nadšení. Uznání se autorovi dostalo od královny Viktorie, která fotografii zakoupila pro prince Alberta. Vzhledem k nákladnosti alegorických fotomontáží a neporozumění ze strany veřejnosti se Rejlander časem vrátil k portrétní fotografii, která jej však rovněž nedokázala materiálně zajistit. Po smrti vikomtesy Clementiny Hawarden napsal nekrolog zveřejněný 27. ledna 1865 v časopise British Journal of Photography. Asi v polovině 60. let se věnoval cyklu dětí bez domova Děti z ulice (The Street Urchins). Snímky vypadají jako sociální dokument z ulice, ale v některých případech se jedná a pečlivě aranžované a retušované snímky z ateliéru…  breuningbohdan holomíček , holomíček , bohdan holomicek , holomicek fotograf , holomicek foto,
Rejlander spolupracoval s Charlesem Darwinem, pro jehož publikaci Projev citů u člověka a zvířete, která vyšla v roce 1873, pořídil 28 fotografií. Byl výborným kreslířem, fotografie nazvětšoval, překreslil křídou, opět nafotografoval a nechal otisknout v Darwinově knize.

Adolf Miethe

Adolf Miethe (25. dubna 1862, Postupim – 5. května 1927, Berlín; celým jménem Adolf Christian Heinrich Emil Miethe) byl německý fotochemik a průkopník fotografické techniky.

Narodil se v rodině majitele továrny na čokoládu a radního města Postupimi Alberta Miethe. O fotografii se začal zajímat, když mu bylo šestnáct let. Po maturitě na Viktoria-Gymnasiu v Postupimi studoval fyziku, astronomii a chemii na universitě v Berlíně a následně v Göttingenu. Tam v roce 1889 získal doktorát za práci Zur Actinometrie photographisch-astronomischer Fixsternaufnahmen. Během studia pracoval jako pomocný asistent na Astrofyzikálním institutu v Postupimi (Astrophysikalisches Institut Potsdam, dnes Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam). Zde v roce 1887 spolu s Johannesem Gaedickem vynalezli bleskový prášek, založený na směsi magnésia, chlorečnanu draselného a antimonitu a v roce 1889 zkonstruoval magnéziový zábleskový přístroj. Po ukončení studia působil u různých firem v optickém průmyslu…tisk fotografií­ prahatisk fotografií­ v prazetisk na plátnofotografie na plátno,

Nakonec se stal spolupracovníkem optické dílny Edmunda Hartnacka v Postupimi, kde se zabýval konstrukcí objektivů mikroskopů. Po Hartnackově smrti v roce 1891 pracoval ve firmě Schulze & Barthels v Rathenow, která se zabývala výrobou optických přístrojů pro civilní i vojenské využití. Zde se – nezávisle na výzkumech Dallmeyerových a Steinheilových – zabýval vývojem teleobjektivů. Patent na svou konstrukci teleobjektivu získal v roce 1891. V roce 1894 přešel k firmě Voigtländer do Braunschweigu. Zde se zabýval různými konstrukčními úlohami, mimo jiné vylepšením puškohledu, na což mělo vliv i to, že byl ve volném čase vášnivým střelcem. Nakonec se zde stal technickým ředitelem... tisk fotek na platnotisk fotek prahatisk fotografietisk fotografie prahatisk fotografií­tisk fotografií­ na plátno,

Po smrti Hermanna Wilhelma Vogela byl 1. října 1899 povolán na Královskou technickou univerzitu v Berlíně, aby po něm převzal vedení katedry fotochemie, fotografie a spektrální analýzy. Tato katedra byla založena v roce 1873 a byla tedy nejstarší katedrou svého druhu na světě.
Zde zkonstruoval kameru pro „tříbarevnou fotografii podle přírody“. Postup spočíval v tom, že se scéna vyfotografovala třikrát na černobílý fotografický materiál přes barevné filtry (červený, modrý a zelený). Princip trojbarevné fotografie poprvé použil Louis Ducos du Hauron v šedesátých letech 19. století. Ve své době ale narazil na problém velmi malé citlivosti tehdejších materiálů na červené světlo. Toto se Miethemu podařilo vyřešit, když v roce 1902 spolu s Arthurem Traubem vyvinuli panchromatickou senzibilizaci fotografického materiálu. Dále Miethe zkonstruoval fotoaparát na skleněné desky 8 x 24 cm, na které se postupně exponovaly jednotlivé barevné výtažky. Barevné fotografie pak bylo možné buď promítat zvláštním trojitým projektorem na plátno (každý barevný výtažek byl promítán přes příslušný barevný filtr – výsledný barevný obraz vznikl na principu aditivního míchání barev, nebo bylo možné fotografie tisknout technikou barevného uhlotisku. Tento postup byl velice pracný a nákladný, avšak výsledkem byly barevně stálé obrazy. Trojbarevnou fotografii předvedl Miethe poprvé v roce 1903 na půdě své katedry… prodej papiruruční papírrucni papirumělecký papírumelecky papirfine art papírfineart papirbavlněný papír,
V roce 1904 pak byly poprvé tištěny barevné fotografie na tomto principu jako sběratelské reklamní obrázkové kartičky čokoládovny Stollwerck (Stollwerck-Sammelalbum No. 7).
Kameru pro tento druh fotografie pak vyráběla firma Bermpohl & Co. v Berlíně. S její pomocí vytvořil ruský průkopník fotografie Sergej Prokudin-Gorskij v letech 1905-1916 unikátní sérii barevných fotografií Krásy Ruska v přírodních barvách. Patrně nejslavnější fotografií Prokudina-Gorského je jeho barevný portrét Lva Nikolajeviče Tolstého z roku 1908.
Nevýhodou této metody byla skutečnost, že kvalita barevného obrazu závisela na přesném ztotožnění jednotlivých barevných složek při promítání nebo při tisku. Rozdíly vznikaly mechanickými nepřesnostmi během posunu skleněné desky a dále časovými prodlevami mezi expozicí jednotlivých desek, kdy mohlo dojít k pohybu fotografovaného objektu. Tyto problémy se snažil vyřešit nový typ konstrukce kamery, kdy se exponovaly současně všechny složky.
V akademickém roce 1904–1905 byl Miethe rektorem Královské technické univerzity v Berlíně… barytový papírbarytaoboustranný papíroboustranny papir,
Od roku 1906 začal pořizovat barevné fotografie z balónu. Ty vydal v roce 1909 v knize Photographische Aufnahmen vom Ballon aus.
V roce 1908 se zúčastnil expedice do horního Egypta. Fotografie z této cesty vyšly později knižně.
V roce 1909 začlenil ke své katedře i hvězdárnu, specializovanou na astronomickou fotografii. Od roku 1921 také vedl Zkušební a vývojový ústav pro kinematografickou techniku (Prüf- und Versuchsanstalt für Kinotechnik).
V létě 1910 byl členem expedice Ferdinanda von Zeppelina na Špicberky. I zde pořídil řadu barevných fotografií.

Karel Koutský

Karel Koutský (* 31. března 1965 v Praze) je český fotograf, zakladatel Ateliéru Fotorenesance a vydavatel.

Narodil se 31. března 1965 v Praze jako syn architekta Karla Koutského. V roce 1984 absolvoval polygrafickou školu ze zaměřením tiskař na polygrafických strojích. Původně pracoval jako knihtiskař, posléze jako ofsetový tiskař, sítotiskař a knihař. Fotografovat začal roku 1977 fotoaparátem Flexaret 6×6 a od roku 1980 kinofilmovou zrcadlovkou Praktica. Od začátku 80. let se převážně soustředil na tématiku periférií Prahy, posléze dvorků, dvorečků a zahrad Malé Strany, Hradčan a okolí… reklamní fotografie, velkoplošný tisk fotografií, velkoplošný tisk fotografií praha,
Od osmdesátých let se seznamuje s tvorbou Josefa Sudka, Jana Svobody a Zdenko Feyfara, kteří na něj měli zásadní vliv. Jeho tvorba zahrnuje jak fotografie krajin, zátiší, interiérů tak i jiných žánrů. Používá techniku Pentax MZ-7, Pentax MZ-S, Cambo 4×5 palců, Flexaret 6×6, Moskva 6×9, skener Epson V750 PRO. Jeho fotografie jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí a jsou použity na obálkách knih, časopisů a publikací… maxifotkyzvětšování fotografiímaxifoto,  tisk fotografií Praha,

V roce 2005 založil v Praze Ateliér Fotorenesance. Poskytuje služby v oblasti fotografie, předtiskové přípravy a tisku. Konkrétně se jedná o zvětšování klasických černobílých fotografií, vyvolávání filmů, fotografování v interiéru a exteriéru, vydávání fotografických portfolií, příprava dat k tisku, skenováním, dokončující zpracování (knihařské práce) a realizací tiskových zakázek… grafikaplakat tiskplakáty tiskvelkoplošný tisk Praha,

Ateliér Fotorenesance sdružuje výtvarníky různého zaměření, organizuje výstavní činnost a jejich propagaci.

Tomáš Pospěch

Tomáš Pospěch (* 1974, Hranice) je současný český fotograf, historik umění a kurátor.

Žije v Praze a v Hranicích. Vystudoval Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě (1992–1998), dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1992–1995) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1995–1999). Od roku 1997 je zaměstnán jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a v letech 1997–2007 působil rovněž na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně… fotorealistický tisk, profesionální tisk, černobílé tisk, fine art tisk, digitální retuš,

Jako historik umění se zaměřuje se především na fotografii a současné výtvarné umění střední Evropy. Je autorem více než dvaceti knih, například monografií Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita, o současné slovenské dokumentární fotografii (Slovensko) nebo antologie textů Česká fotografie 1938-2000 v recenzích textech, dokumentech (2010), spoluautorem výstav a knih Česká fotografie 80. a 90. let 20. století (Olomouc, 2002), Viktor Kolář (Kant, 2010) nebo Tenkrát na Východě, Češi očima fotografů 1948-1989 (Kant, 2009), podílel se na vytváření hesel do encyklopedie Nová encyklopedie českých výtvarných umělců (Academia, 2006)… renovace fotografiíinternetová galeriečernobílé fografie,

Vedle toho působí jako nezávislý kurátor. Připravil retrospektivy Jindřicha Štreita (Slovenská národní galerie, Bratislava 2006, Dům U Kamenného zvonu, GHMP, 2007) nebo Viktora Koláře (Galerie Starmach, Krakov, 2009), kurátorské výstavy Marginální architektura (Umělecké centrum Lodź, Mezinárodní fotografický festival, 2005), Odpojeno/Spojeno (Centre for Central European Architecture, Praha, 2005), I Image (s Lászlem Gergelym, Krzysztofem Czandrowiczem a Lucíí Lendelovou, Dorottya Gallery, Budapešť, 2005), Via Lucis. Fotografie české společnosti (České centrum, Brusel; Dům umění, Bratislava, 2009; Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec, 2010) nebo Nový život/Nový dokument (s Vladimírem Birgusem, Praguebiennale 2009), Tenkrát na Východě (s Vladimírem Birgusem, Dům U Kamenného zvonu, GHMP, Praha 2009), Andreas Feininger: That´s Photography (Dům U Kamenného zvonu, GHMP, Praha 2011), Romantický konstrukt (s Danielou Dostálkovou, Praguebiennale 2011), Fotografie jako fotografie (komunikační prostor Školská 28, Praha 2011) nebo Dagmar Hochová: Akrobat na glóbu života, Leica Gallery Prague, 2011.
Pravidelně publikuje v časopisech Ateliér, Fotograf, Imago, Camera Austria, Photonews, Reflex, Flash Art… velkoformatový tisk, velkoformatový tisk Prahakvalitní tisk, piezografie, Ve vlastní tvorbě vytvářel obrazově působivé momentky, kde se soustředil na specifický region Hlučínska (Pomezí, 1994-1997) nebo sledoval mezilidské vztahy v uzavřených komunitách vesnic, malých měst, klášterů a věznic Ostrovy (1996-2002). Později sledoval vstup globální firemní kultury nadnárodních společností do českého prostředí (Look at the Future, 2001-2006).

Vedle toho vytvářel ateliérové studie na velkoformátové negativy a akce, kde přeinterpretovával dílo Jana Svobody a reflektoval konvence zobrazování a fotografického média (1994-1999). V následujících letech na tyto aktivity navázalo několik projektů, pohrávajících si s kontextuálními odkazy na vizuální strategie krajinářské fotografie – Majitelé hradů (2002-2005), Hrady a zámky ČR (2004-2005, 2009), Krajinky.jpg (2002-2005), Bezúčelná procházka (2004-2008) a Mimo hru (2005-2010). Tomáš Pospěch zde reagoval na vizuální stereotypy, narušoval hranice tradiční dokumentární nebo sportovní fotografie a žánru krajiny… velkoplošný tisk fotekvelkoformatový tisk fotograiívelkoformatový tisk Praha,
Některé tyto projekty jsou publikovány v knihách Lidé Hlučínska 90. let 20. století (1999), Lidé v obrazech (2001), Ohraničení (2002), Last&Lost, Bezúčelná procházka (2010).