Dox – EZO

EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB (EZO)
Elektronická databáze StB

EZO vytvářela v druhé polovině osmdesátých let Státní bezpečnost jako páteř svého budoucího elektronického informačního systému. Záznamy vkládané do této databáze pocházejí zejména z papírové ústřední operativní evidence předlistopadové tajné policie, kde bylo v polovině osmdesátých let uloženo okolo 800 000 karet. Projekt EZO vypracovali v prosinci 1986 zástupci různých složek tajné policie.
Podle původního harmonogramu měla být databáze EZO zkušebně spuštěna v lednu 1990. EZO mělo sloužit jako vyhledávací informační systém k osobám, o které se StB z různých důvodů zajímala a které různým způsobem sledovala nebo jich ke sledování využívala. Databáze k nim obsahuje řadu informací, mezi nejdůležitější patří odkazy na registrační či archivní čísla spisů, záznamy o zájmu vybraných složek tajné policie či o udělených prověrkách (především styk se státním tajemstvím).
Podle slovenského Ústavu paměti národa obsahuje EZO záznamy k více než 777 tisícům osobám. V současnosti je tato evidence používána pro vyhledávání spisů Archivem bezpečnostních složek, který ji převzal jako archivní pomůcku od ministerstva vnitra. V tomto kontextu je možné EZO vnímat jako unikátní klíč k archivním dokumentům někdejší komunistické tajné policie.
V roce 2009 byly základní údaje z EZO publikovány na internetovém portálu www.svazky.cz a vzbudily mimořádný zájem veřejnosti.

Odkazy: Praha, tisk, fotodigitální tisk, fotogalerie, tisk fotografie, tisk fotek,  fotovelkoformátový tisk fotografií praha, zvetseniny, plakaty, posterdigitalni fotografie, digitální fotografie, velkoformátový tisk, digitalizace, fotografie na plátno, fotky na plátno, tisk fotek praha, fotograf umělec, umělecký fotograf, modní fotograf,

Evidence zájmových osob.StB – DOX

DOX
Centrum současného umění
Poupětova 1, Praha 7

Evidence zájmových osob.StB

Jádrem podzimní sezóny v Centru současného umění DOX jsou tři expozice k 20. výročí pádu komunistického režimu. Tři různé instalace evokují různé aspekty naší nedávné historie. První z nich – nazvaná „Zítřek začíná včera“ – je k vidění do 23. listopadu. Monumentální instalace Evidence zájmových osob. StB bude v centru DOX k vidění od 12. listopadu do konce února příštího roku.

„Koncepce našich tří výstav vychází z předpokladu, že hlavní příčinou současné politické a morální krize naší společnosti je mentalita zděděná z komunistické minulosti, která poznamenala současnou vládnoucí generaci,“ říká Jaroslav Anděl, umělecký ředitel centra DOX.

Monumentální instalace Evidence zájmových osob.StB představuje kontroverzní téma přístupu dnešní společnosti k archivům komunistické Státní bezpečnosti. Instalace vychází z počítačových databází StB o evidenci zájmových osob, která obsahuje statisíce jmen. Zveřejněné záznamy u velké části neříkají nic o tom, na jaké straně daná osoba stála – zda se jednalo o člověka, kterého považoval režim za svého nepřítele, nebo zda šlo o spolupracovníka StB. Nejedná se tedy o výlučný seznam spolupracovníků StB. V seznamech jsou uvedeni lidé, o které měla – ať už z jakýchkoliv důvodů – StB zájem. Instalace je komentářem k nesmírné obludnosti administrativního systému, který umožnil centrální evidenci a sledování téměř 10procent populace.

Dalším projektem je připomínka dob normalizace, která představí katalogy a plakáty uměleckých výstav tehdejší doby. Komorní výstava Společnou cestou I. – katalogy svazových výstav a úkolových akcí 70. a 80. let – probíhá do 31. 12. 2009, a Společnou cestou II. – dokumentace výstav a úkolových akcí (fotografie a reprodukovaná díla z akcí) – se uskuteční ve dnech 6.1. – 28.2.2010. Výstavy připravil Archiv výtvarného umění ve spolupráci s centrem DOX, kde nyní Archiv působí.
Odkazy: prodej papíru, prodej papiru, ruční papír, rucni papir, umělecký papír, umelecky papir, fine art papír, fineart papir, bavlněný papír, barytový papír, baryta, oboustranný papír, oboustranny papir, oboustranny papir pro digitalni tisk, texturovaný papír, texturovany papir

Fotografie Ivana Pinkavy … č.2

….  Na nové snímky z posledních dvou tří let mělo prý vliv i to, že se Pinkava odstěhoval z Prahy a je víc konfrontován s přírodou, všedními předměty i určitou dobrovolnou izolací.

„Mnohem soustředěněji než ve městě můžete na venkově vnímat čas nejen v přírodě, ale i jak se podepisuje na věcech vás obklopujících. Není možné si nevšimnout, že věci mají také svůj osud, krásu, výraz a příběh, včetně vlastního nevyhnutelného konce. Fotografie kdesi a kýmsi odhozených starých dek či obyčejných gaučových matrací právě s touto zkušeností zkoušejí pracovat,“ uvedl.
Josef Sudek mistrem zátiší

Za mistra zátiší je považován legendární Josef Sudek. Pinkava přiznává, že v některých snímcích může být patrný vzdálený odkaz k jeho tvorbě, a také k Janu Svobodovi. „V každém případě mě ale nezajímá parafráze. Je to prostě vztah k těmto autorům, k jejich jedinečnosti a vnímavosti. Je nemožné tyto autory minout,“ zdůrazňil.

Instalace asi dvacítky snímků je součástí fotografova uměleckého vyjádření. Výstava v intimním bytovém prostoru bude jiná i ve formálním aspektu – dosud převažující výškový formát vystřídá ve valné většině rozměr horizontální. Zároveň s výstavou vydá nakladatelství Torst autorovu monografii.

Kateřina Farná, Právo
Tisková spravá k výstavě

Odkazy:  tisk fotografie, tisk fotekvelkoformátový tisk fotografií praha, zvetseniny, plakaty, poster, fotosběrna, fotosberan, digitalni fotografie, digitální fotografie, velkoformátový tisk, digitalizace, fotografie na plátno, fotky na plátno, tisk fotek praha, fotograf umělec, umělec, fotograf,

Fotografie Ivana Pinkavy … č.1

Fotografie Ivana Pinkavy: deka jako symbol melancholie a krutosti

Černobílé fotografie Ivana Pinkavy bezpečně rozpoznáte – typickým motivem je lidská bytost nesoucí v sobě zkušenost prožitého i pocit bezčasí, atmosféra je pochmurná, výjevy místy plné ikonografických situací. Ivan Pinkava udělal v posledních letech ve své tvorbě krok dál

Stylizovanou figuru jako by odsunul do pozadí. Soustředí se na pozorování mlčenlivých objektů, které bychom mohli také chápat jako zástupné zrcadlení lidského bytí.

Po dvou letech od výstavy Salome v zahradách Pražského hradu se vrací do výstavního prostoru se zcela novými, vesměs nefigurativními fotografiemi. Poprvé je česká veřejnost uvidí v Praze od 8. prosince do 16. ledna na výstavě Znejistění středu v Galerii 5. patro.
Fascinace zátiším

Fascinace zátiším ovšem není u Pinkavy otázkou až této doby. V jeho díle se předmětné fotografie objevovaly již dříve. „Chci ukázat, že je v mé tvorbě patrný určitý oblouk, že nefigurativní práce pro mě nejsou zásadním zlomem, ale něčím, co začalo již dříve a co až dnes doznává jakýsi snad celistvější tvar,“ vysvětlil.

Expozice představí sourodý celek předmětných fotografií, které, kombinované s těmi figurativními, hrají roli lidské paměti.

„Fotografie by se v instalaci výstavy měly vzájemně prolínat a mít jakési rovnoprávné postavení, což není úplně jednoduché, protože figurální fotografie má tendenci vždy působit na diváka sebestředným dojmem. Byl bych rád, kdyby ztráta figury umožnila divákovi číst mé fotografie abstraktněji a svobodněji, nabídla jinou, nečekanou zkušenost,“ řekl Pinkava.

„Mé starší věci jsou a často byly interpretovány jako svého druhu romantické. Ty nové to moc neumožňují, do jisté míry jsou odromantizovány a občas do nich prosakuje vedle ticha a světla určitá brutalita a temnota. Jiným způsobem i formou se mi vracejí pojmy znejistění, konečnosti, ztráty… Tedy to, co je pro zátiší tak charakteristické, i když právě slovo zátiší pro tyto fotografie nemám moc rád.“
Ateliérové snímky

Všechny snímky vznikaly v ateliéru. „Na figurativních fotografiích mě mimo jiné zajímá, jak je možné bytost abstrahovat až na jakýsi svůj předobraz, i když to může znít instrumentálně a krutě. A obráceně – u nefigurativních fotografií to, jak mohou dokonale zastupovat nepřítomného člověka včetně jeho emocí. Obojí se doplňuje. Proto mi přijde přirozené, že nakonec fotografuju vše na stejném místě, tedy v ateliéru.“ …….

Kateřina Farná, Právo
Tisková spravá k výstavě

Odkazy: fotografie, velkoplošný tisk fotografií, velkoplošný tisk fotografií praha, grafika, pfka, tisk pf, plakat, plakáty, velkoplošný tisk Praha, maxifotky, zvětšování fotografií, maxifototisk fotografií Praha, tisk fotek Praha, fotky, cenik tisku, velkoformátové fotografie, velké fotky, tisk plakatu, tisk plakátů, tisk plakátů Praha, velkoformátový tisk | tisk fotografií | tisk na plátno

Fotografie č.2

Zařízení pro pořízení fotografie

Nejčastěji je zařízením pro pořízení fotografie právě fotoaparát, médiem pro zachycení a (dočasné) uchování obrazu je pak fotografický film (nebo paměťová karta v případě digitálního fotoaparátu), existují však i další metody, např. fotokopírky nebo xeroxy, fungující na principu elektrického náboje.

Základy fotografie

Fotograf ovládá fotoaparát a vystaví tak světlocitlivý materiál světlu. Tak je vytvořen obraz, který nazýváme fotografií. Při expozici fotografie se hledí především na následující kritéria:

  • zaostření
  • rychlost závěrky
  • clona
  • ohnisková vzdálenost objektivu
  • citlivost média
  • použité filtry, nástavce a další doplňkové efekty
  • podstata média samotného

umělecká fotografie, portrét, portrétní fotografie, portrétní fotograf, modní fotografie, krajina, fotograf Praha, reklamní fotograf, reklamní fotograf Praha, reklamní fotografie, fashion, fashion photography, fashion photographer Prague, freelance photographer, freelance photographer Prague, photographer in Prague, fotograf v Praze,

Tato hlediska spolu nerozlučně souvisí, neboť mění celkové množství světla dopadajícího na médium. Změna kteréhokoli z nich změní i výslednou expozici. Mnohé fotoaparáty automaticky přizpůsobí např. clonu nebo zaostření vzhledem k nastavenému času a podobně (automatický režim).

Délce expozice se říká „rychlost závěrky“ nebo jednoduše „čas“, tento čas se měří ve zlomcích sekundy, případně ve vteřinách. Clona je vyjádřena jako poměr ohniskové vzdálenosti objektivu, proto je často označována písmenem F (z anglického focal – ohniskový). Pokud je průměr clony jedna čtvrtina ohniskové vzdálenosti, je nastavena clona „f/4“. Obvykle objektiv nabízí clony 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, přičemž při každém skoku o jeden stupeň výše se objem dopadajícího světla dvakrát zmenší a naopak. umělecký tisk, umelecky tisk, digitální tisk, digitalni tisk, fine art tisk, fineart tisk, fotografický tisk, inkoustový tisk, pigmentový tisk, tisk fotografi, tisk fotografií, giclée, fotorealistický tisk.

Michal Tůma

Michal Tůma
Biografie

1947 narozen 2.3. v Českých Budějovicích
1965 absolvuje Střední polygrafickou školu v Praze
1968-1974 zaměstnán v Jihočeských tiskárnách
1975-1980 zaměstnán v reprografickém středisku
1981-1990 pracuje jako fotograf v propagačním oddělení
Domu kultury v Českých Budějovicích
1978-1981 pracuje v misích UNESCO v severní Africe
a centrální Sahaře
1990 otevírá vlastní fotografické studio v Českých Budějovicích
a vydavatelství FOTO MIDA

Bibliografie díla / fotografické cykly

1969 cyklus Balet
cyklus Kde končí svět
1970 cyklus Paris vu par
cyklus Laura
1971 cyklus Kde se zastavil čas
1972 cyklus Dívčí portrét
cyklus Milovat a zemřít
1974 cyklus Z kamene čas
1975 cyklus Řeka
cyklus Ona
1977 cyklus Čekání na rozhovor
cyklus Sny z dětství
1978 cyklus Chvíle pravdy
1978 – 1981 cyklus Sahara
1985 cyklus Přelet města
1984 cyklus Portréty

Publikace

ČEKÁNÍ NA ROZHOVOR, MDK se skupinou FOTOS, 1977
ŘEKA, PKO se skupinou FOTOS, 1980
SAHARA, text Jan Jelínek a Zdena Myšková, Dům kultury ROH, 1989
ČESKÉ BUDĚJOVICE in flagranti, text Marie Šotolová, FOTO MIDA, 1994
ČESKÝ KRUMLOV věčnost a den města, text Zdeněk Troup, FOTO MIDA, 2000
ČESKÉ BUDĚJOVICE město na cestě, text Boris Jachnin, FOTO MIDA, 2005
PORTRÉTY …fotografoval jsem i anglického krále, FOTO MIDA, 2006

Praha, tisk, fotodigitální tisk, fotogalerie, tisk fotografie, tisk fotek,  foto, on-line, online, velkoformátový tisk fotografií praha, zvetseniny, plakaty, poster, fotosběrna, fotosberan, digitalni fotografie, digitální fotografie, velkoformátový tisk, digitalizace, fotografie na plátno, fotky na plátno, tisk fotek praha.

Samostatné výstavy (výběr)

1969 – Dům kultury, České Budějovice
1970 – Malá galerie ČS, Praha
1971 – Fotochema, Praha
1973 – Fotochema, Praha
1976 – Galerie v podloubí, Olomouc
1978 – Fotochema, Ostrava
1979 – Dům pánů z Kunštátu, Brno
1983 – Galerie Nova, Košice
1984 – Osvětové středisko, Sovinec
1989 – Dům kultury, České Budějovice
– Klub Die Move, Berlin (Německo)
1992 – Photogalerie No Name, Basel (Švýcarsko)
1999 – Komorní galerie J.Sudka, Praha
– Zámek, Telč
2002 – České centrum, Wien (Rakousko)
2004 – Dům umění, České Budějovice
2006 – Klášter Panny Marie Sněžné, Praha
2006 – Café Au Chat Noir, České Budějovice
2007 – České centrum, Dresden (Německo)
2007 – Slezský zámek umění v Cieszyně (Polsko)

velkoformatový tisk, velkoformatový tisk Prahakvalitní tisk, piezografie, velkoplošný tisk, tisk pohlednic, tisk na plátno, tisk grafik, tisk grafiky, foto tisk, tisk portfolia, portfolio fotografií, fotografické portfolio,

Výstava

Galerie Bazilika Vás zve na výstavu fotografií Michala Tůmy – Literáti a jejich můzy

Vernisáž ve středu 9. 12. 2009 od 18 hod.
Výstava začína 2. 12. 2009, končí 13. 1. 2010
Otevřeno po-so 9-20 hod., ne 14-20 hod.

Kurátor galerie Miro Švolík

Galerie Bazilika (www.bazilika.cz/galeriebazilika)
k. c. Bazilika, areál centra IGY, Pražská ul. 1247, České Budějovice

Michal Tůma: Literáti a jejich múzy

Vystavený soubor je součástí rozsáhlého fotografického cyklu Portréty,
který vzniká od roku 1984.

Portréty osobností známých i širší veřejnosti neznámých, přátel z převážně
uměleckého prostředí, vznikají z vnitřní autorovy potřeby, stvořit portrét
člověka v jehož tváři se odráží vnitřní život. Portrétuje ty, kteří jej
zaujaly svoji prací, svým životním postojem.

Větší část tvorby Michala Tůmy tvoří fotografie žen a dívek.
Jsou jeho múzami,věčnými láskami,tajnými sny.
Jsou křehkými motýly, kterých se jemně dotýká, smyslnými madonami, které by
rád měl…
Sám povahou umělec má pochopení pro ty, které múzy navštěvují.

Dana Vitásková

umělecký tisk, umelecky tisk, digitální tisk, digitalni tisk, fine art tisk, fineart tisk, fotografický tisk, inkoustový tisk, pigmentový tisk, tisk fotografi, tisk fotografií, giclée, fotorealistický tisk.

Prodej a výroba papíru 2

Příprava

Použitá vláknina se pak upravuje podle typu vyráběného papíru a to mechanicky a chemicky. Mechanické úpravy – mletí. Vláknina se ve vodní suspenzi mele kontinuálně v diskových mlýnech. Pro měkké savé papíry se vláknina mele velmi málo, avšak pro tukotěsné papíry (pergamenová náhrada)je stupeň mletí velmi vysoký. Chemické úpravy – do vlákniny se přidává kationický škrob (zvýšení pevností papíru), barvy, klížidlo (proti rozpíjení tiskových barev nebo inkoustu), plniva – kaolin nebo uhličitan vápenatý (aby nebyl papír průsvitný), retenční prostředky (pro zvýšení výtěžnosti), a další chemické prostředky.
archivní papír, ruční pohlednice, plátna pro tisk, platno pro tisk, plátno pro digitalní tisk, plátno pro inkoustový tisk, 100% bavlna papir, bavlněný papír, papíry s bavlny, hahnemuhle, papír rag

Papírenský stroj

Mokrá část. Vláknitá suspenze natéká na podélné nekonečné síto kde dochází k odvodnění vlákniny tak, že vlákna se usazují na povrchu síta a voda protéká do sběrné vany. Dále se může voda ze spodní strany síta odsát sacími skříněmi. Lisová část. papírový list se snímá ze síta pomocí plstěnce do lisové části (několik válcových lisů za sebou), kde se lisováním odstraní další množství vody z papírového listu. Sušící část. Protože již není možné mechanicky odstranit zbylou vodu v papírovém listu, musí se papírový list sušit na válcích, které jsou vytápěny párou. Ve středu sušící části může být umístěno natírací zařízení pro povrchové úpravy papíru (povrchové klížení nebo natíraní). Na konci papírenského stroje může být kalandr. Jedná se o zvláštní lis, kde se papír povrchově uhlazuje, pak následuje navíječ kde se papírový list navíjí do rolí nebo řeže na formáty.

prodej papíru, prodej papiru, ruční papír, rucni papir, umělecký papír, umelecky papir, fine art papír, fineart papir, bavlněný papír, barytový papír, baryta, oboustranný papír, oboustranny papir, oboustranny papir pro digitalni tisk, texturovaný papír, texturovany papir.

Joseph Niépce

Joseph Niépce se narodil 7. března 1765 v Chalon-sur-Saône, ve Francii. Niépce neuměl obkreslit převrácené obrazy vytvořené camerou obscurou, jak bylo v té době populární v malířství, tak se snažil přijít na způsob jak zaznamenat obraz trvale. Experimentoval s litografií, což ho dovedlo k pokusům zaznamenat obrazy z camery obscury. Niépce také experimentoval s chloridem stříbrným, který tvrdne při osvícení, ale nakonec se zaměřil na živici, kterou používal při svých prvních pokusech zaznamenat přírodu fotograficky. Živici rozpustil v levandulovém oleji, rozpouštědle často používaném v lacích a potřel jí cínovou destičku touto světlocitlivou směsí. Destičku umístil do camery obscury. Po osmi hodinách jí vyndal a pomocí levandulového oleje odstranil zbytky nenaexponované živice.

umělecká fotografie, portrét, portrétní fotografie, portrétní fotograf, modní fotografie, krajina, fotograf Praha, reklamní fotograf, reklamní fotograf Praha, reklamní fotografie, fashion, fashion photography, fashion photographer Prague, freelance photographer, freelance photographer Prague, photographer in Prague, fotograf v Praze.

Začal experimentovat s pořizováním obrazů v roce 1793. Z některých jeho experimentů vznikly obrazy, ale kvůli špatnému ustálení rychle vybledly. První stálou fotografii vytvořil pravděpodobně v roce 1824. Nejranější známá Niépceho fotografie (nebo jakákoliv jiná) byla vytvořena v roce 1826 nebo 1827 (podle různých zdrojů). Niépce nazval svůj proces heliografie.

Přibližně roku 1826 vytvořil první dochovanou fotografii na světě. Fotografie byla vytvořena pomocí camery obscury a cínové destičky pokryté živicí při osmihodinové expozici. Slunce tak přešlo oblohu od východu k západu a osvětlilo obě strany nádvoří.

Počínaje rokem 1829 začal spolupracovat na zdokonalení fotografického procesu s Louis Daguerrem. Partnerství trvalo až do Niépceho smrti roku 1833. Daguerre dále pokračoval v experimentech a v roce 1839 zveřejnil svůj nový proces na pořizování fotografií, který po sobě nazval daguerrotypie. Na mnoho let se Niépcemu nedostalo uznání za něco, co ve skutečnosti bylo jeho vynálezem. Niépceho syn bojoval a nakonec zvítězil v boji o uznání jeho otce za tento vynález, avšak Niépceho jméno nebylo nikdy tak slavné jako Daguerrevo.

umělecká fotografie, portrét, portrétní fotografie, portrétní fotograf, modní fotografie, krajina, fotograf Praha, reklamní fotograf, reklamní fotograf Praha, reklamní fotografie, fashion, fashion photography, fashion photographer Prague, freelance photographer, freelance photographer Prague, photographer in Prague, fotograf v Praze,

V roce 2002 byla nalezena nejrannější fotografie, pořízená Niépcem, ve sbírce francouzkého sběratele. Bylo zjištěno že pochází z roku 1825 (tedy ještě o rok dříve než snímek dvora) a byl to obraz rytiny mladého chlapce vedoucího koně do stájí. Fotografie byla později prodána na aukci za 450 000 euro.

Ruční papír

Papír byl vyráběn původně ze lněného nebo bavlněného odpadu. Se vzrůstající potřebou papíru však bylo potřeba hledat nové technologie, což vedlo k využívání pilin, slámy a starého papíru (jeho využívání vedlo mnohdy k ničení archiválií). Výroba: nabírání papíroviny z kádě na čerpací formu. Původní čerpací formu tvořil laťový rám vyztužený žebry, na kterých byly upevněny štěpky. Forma měla dvě části – síto a snímatelný rám – jeho výškou se řídila vrstva hadroviny (papíroviny) a papíru. Formy si mohl papírník vyrábět sám, ale vyráběli je také formaři. Na ručním papíru se objevují stopy síta (žebrování) nazývaný vergé (čte se veržé) a filigrány (vodoznaky). Objevují se papíry bez stop síta na papíru a bez stop síta v průsvitu – síto bývalo velice husté. Takový papír se nazývá velin. prodej papíru, prodej papiru, ruční papír, rucni papir, umělecký papír, umelecky papir, fine art papír, fineart papir, bavlněný papír, barytový papír, baryta, oboustranný papír, oboustranny papir, oboustranny papir pro digitalni tisk, texturovaný papír, texturovany papir

Výroba vláken – celulóza

Materiál použitý na výrobu papíru (dřevěné štěpky) je nejprve převeden do celulózy, koncentrované směsi vláken rozptýlených v kapalině. Protože mnoho z těchto vláken je vyrobeno z přírodních zdrojů, dříve textilu, nyní převážně ze dřeva, vyžaduje tento proces několikeré promývání a homogenizaci, je proto náročný na spotřebu vody. Vlákna se vyluhují v kyselém nebo alkalickém prostředí (sulfitová vláknina nebo sulfátová vláknina), mohou se též bělit.  archivní papír, ruční pohlednice, plátna pro tisk, platno pro tisk, plátno pro digitalní tisk, plátno pro inkoustový tisk, 100% bavlna papir, bavlněný papír, papíry s bavlny, hahnemuhle, papír rag

Použitá vláknina se pak upravuje podle typu vyráběného papíru a to mechanicky a chemicky. Mechanické úpravy – mletí. Vláknina se ve vodní suspenzi mele kontinuálně v diskových mlýnech. Pro měkké savé papíry se vláknina mele velmi málo, avšak pro tukotěsné papíry (pergamenová náhrada)je stupeň mletí velmi vysoký. Chemické úpravy – do vlákniny se přidává kationický škrob (zvýšení pevností papíru), barvy, klížidlo (proti rozpíjení tiskových barev nebo inkoustu), plniva – kaolin nebo uhličitan vápenatý (aby nebyl papír průsvitný), retenční prostředky (pro zvýšení výtěžnosti), a další chemické prostředky. museo fine art, museo maestro, somerset enhanced, DotOrNot, museo max, museo silver rag, somerset photo , bockingford inkjet, bockingfort, bokingford, bokingfort, somerset satin, somerset velvet, st.cuthberts, stcuthberts, st.cuthbert,