Herbert Tobias – Texty v instalaci.

[Pomíjivé chvíle]
Herbert Tobias si liboval v inscenování obrazů, přesto se často nechal prostě unést realitou. Jeho výjevy z každodenního života v Paříži, Berlíně nebo New Yorku patří k tradici street photography. Tobias ovšem nikdy nevyužíval detaily skutečnosti se záměrem vytvořit kritický obraz společnosti. Byl fascinován jednotlivými lidmi
a vitalitou chvíle.
Jeho snímky z Paříže mají osobitou atmosféru, poklidné kouzlo, které přesahuje chvíli, zachycenou obrazem.
Ve válkou zničeném Berlíně objevil Tobias absurdní poezii všedního života uprostřed trosek. Rumiště se stává bizarní scénou, na níž zřetelně vystupuje do popředí vůle k přežití, která byla po válce tak silná.
[Fleeting Moments]
Despite a great delight in staging images, Tobias often allowed himself to be captivated by reality. His everyday scenes from Paris, Berlin or New York belong to the tradition of street photography. However, it was never the photographer’s object to utilise such details of reality in order to draw a critical picture of society. He was fascinated by individual people and by the vitality of tangible moments.
Tobias focused his impressions of Paris into atmospherically charged images, the quiet magic of which points beyond the momentary.
In the devastated city of Berlin, he discovered the absurd poetry of everyday life among the ruins. The rubble becomes a bizarre backdrop, highlighting the will to survive during the post-war period with even more clarity.
[Pózy]
Zatímco ženy na Tobiasových fotografiích jsou obvykle profesionální manekýnky, muži patřili k okruhu fotografových přátel a známých. Koketní pohledy do kamery byly v případě manekýnek součástí profese. Jsou svůdně krásné – ale nedostupné. Naproti tomu mužští modelové flirtují s objektivem vždy takovým způsobem, že se zdá, jako by jejich pohledy patřily především fotografovi. Ten se tak stává součástí obrazu, i když je skrytý za kamerou.
[Posen]
Generally speaking, the women that Tobias photographed were professional mannequins, whereas the men belonged to his circle of friends and acquaintances. Making coquettish eyes at the camera was all part of the business for the female models. They are seductively beautiful – yet unapproachable. By contrast, the male posers flirt with the camera in a way that always seems to include the photographer as well, and he remains perceptible as a counterpart within the image.
[Florální ornamenty]
Příroda sama o sobě jako obrazový motiv Tobiase nikdy nezajímala. Často ale používal jemné větvičky, květy a listy jako rekvizity svých obrazových kompozic. Těmito jednoduchými prostředky dosáhl často mimořádně atraktivních, senzuálně působivých výsledků. S florálními prvky zároveň do jeho pečlivě aranžovaných scén vstupuje jistá přirozenost.
[Floral Ornaments]
Nature as such never interested Tobias as a photographic motif. Nonetheless, he often used delicate twigs, blossoms and leaves as props in his pictorial compositions. Tobias achieved some extremely attractive and sensual effects by these simple means. At the same time, the floral elements lend a natural quality to his consciously arranged scenarios.
[Rusko]
Ve věku devatenácti let byl Herbert Tobias odvelen na východní frontu. Fotografie, které tam pořídil, již odhalují jeho neobyčejnou schopnost fotografického vidění. Jeho snímky z Ruska se vyznačují metaforickou intenzitou a symbolickým obsahem, a tak se vymykají z kategorie dokumentárních snímků nebo běžných upomínkových momentek mladého vojáka. Tobias zachycuje lidi postižené válkou – na obou bojujících stranách – s empatií, která je naprosto mimořádná.
[Russia]
At the age of 19, Tobias was deployed to the Eastern Front. The images he took there already reveal his powers of photographic perception. Their metaphorical density and symbolic content make his pictures of Russia into far more than war photography founded on documentation, or the typical photographic memories of a young soldier. The empathic perspective from which Tobias captures people scarred by war – on both sides – is quite remarkable.
[Píseň o sexuální závislosti]
Herbert Tobias nikdy nepopíral, že ho sexuálně přitahují muži – v životě i v umění.
V prudérním adenauerovském Německu byla homosexualita stále trestná
a Tobiasovo odvážné přiznání homosexuální orientace tedy bylo nejen věcí osobní kuráže, ale přímo politickým postojem. Od padesátých let zobrazoval Tobias nejrůznějšími způsoby homosexuální senzualitu, touhu a rozkoš. Jestliže v jeho raných snímcích spočívá erotická jiskra v pohledu a subtilní sexualitě, pak portréty pro gay časopisy ze sedmdesátých let se vyznačují přímostí, jaká byla pro tuto dobu charakteristická: figurativní svůdnost se proměnila v nahou realitu.
[The Song of Sexual Dependency]
Herbert Tobias never denied his sexual interest in men, but lived it out – both in his life and in art. During the prudish Adenauer era, when homosexuality was still a punishable offence, in this way he was not only making a courageous personal admission but a political statement. From the fifties onwards, the photographer presented gay sensuality, desire and lust in a rich variety of ways. While the spirit of his early works lay in the erotic spark of the gaze and a subtle sensuality, the male portraits that he took for gay magazines during the seventies have a directness suited to the times: figurative seduction has developed into naked reality.

umělecký tisk, umelecky tisk, digitální tisk, digitalni tisk, fine art tisk, fineart tisk, fotografický tisk, inkoustový tisk, pigmentový tisk, tisk fotografie, tisk fotografií, giclée, fotorealistický tisk,

velkoformatový tisk, velkoformatový tisk Prahakvalitní tisk, piezografie, velkoplošný tisk fotek, tisk pohlednic, velkoformatový tisk fotograií, velkoformatový tisk Praha, tisk na plátno, tisk grafik, tisk grafiky, foto tisk, tisk portfolia, portfolio fotografií, fotografické portfolio,

Napsat komentář