Herbert Tobias (1924-1982) / č.2

/… /

Život Stejně jedinečný a neopakovatelný jako jeho fotografické dílo byl i Tobias sám. V polovině šedesátých let vystoupil zcela záměrně z rozjetého vlaku své kariéry. Následovaly roky plné excesů, kdy fotografie hrála jen druhotnou roli. Rebel, který utvářel svůj život podle vlastních pravidel, dával průchod své touze po extrémech a extázi, která prýštila z neutišitelné touhy po životě. Ta se v jeho obrazech projevuje někdy v poeticko-melancholické poloze, jindy v patetické teatrálnosti. Od poloviny sedmdesátých let nalezl Tobias nové pole působnosti v gay magazínech. Fotografie a texty, které tu zveřejňoval, mu získaly proslulost na homosexuální scéně.

Výstava Fotografický odkaz Herberta Tobiase se v letech 1985 až 1996 stal díky nákupům, darům a dědictví součástí sbírek Berlinische Galerie. Retrospektiva představuje dílo tohoto fotografa poprvé v celé šíři a rozmanitosti. Jejím těžištěm jsou práce z padesátých a počátku šedesátých let, která představují nejproduktivnější a nejvýznamnější fázi v Tobiasově tvorbě. Výstava rezignuje na obvyklé žánrové nebo chronologické členění, sleduje Tobiasovu tvůrčí dráhu v devíti tematických sekcích, které odpovídají specifickému naladění a postojům, jež určovaly Tobiasův pohled na svět. K výstavě vyšel v nakladatelství Steidl-Verlag katalog (ca. 260 s., 240 obr.) s příspěvky Ulricha Domröseho, Janose Frecota, Anny-Caroly Krausse, Pali Mellera Marcovicze, Adelheid Rasche, Ingo Taubhorna a Ulfa Erdmanna Zieglera.

Zajímavé odkazy: tisk fotografii, tisk fotografií, giclée, fotorealistický tisk, tisk fotografie, tisk fotografie Praha, velkoformátový tisk, velkoformátovy tisk fotografií, tisk fotografií Praha, tisk na plátno, fotografie na plátně, fotografie na plátně,

Poznámka K výstavě byl vydán katalog (260 str. a 240 obrazových reprodukcí) s texty Ulricha Domröseho, Janose Frecota, Anny-Caroly Krausse, Pali Meller Marcovicze, Adelheid Rasche, Ingo Taubhorna a Ulfa Erdmanna Zieglera.

Napsat komentář