Fotografie Ivana Pinkavy … č.1

Fotografie Ivana Pinkavy: deka jako symbol melancholie a krutosti

Černobílé fotografie Ivana Pinkavy bezpečně rozpoznáte – typickým motivem je lidská bytost nesoucí v sobě zkušenost prožitého i pocit bezčasí, atmosféra je pochmurná, výjevy místy plné ikonografických situací. Ivan Pinkava udělal v posledních letech ve své tvorbě krok dál

Stylizovanou figuru jako by odsunul do pozadí. Soustředí se na pozorování mlčenlivých objektů, které bychom mohli také chápat jako zástupné zrcadlení lidského bytí.

Po dvou letech od výstavy Salome v zahradách Pražského hradu se vrací do výstavního prostoru se zcela novými, vesměs nefigurativními fotografiemi. Poprvé je česká veřejnost uvidí v Praze od 8. prosince do 16. ledna na výstavě Znejistění středu v Galerii 5. patro.
Fascinace zátiším

Fascinace zátiším ovšem není u Pinkavy otázkou až této doby. V jeho díle se předmětné fotografie objevovaly již dříve. „Chci ukázat, že je v mé tvorbě patrný určitý oblouk, že nefigurativní práce pro mě nejsou zásadním zlomem, ale něčím, co začalo již dříve a co až dnes doznává jakýsi snad celistvější tvar,“ vysvětlil.

Expozice představí sourodý celek předmětných fotografií, které, kombinované s těmi figurativními, hrají roli lidské paměti.

„Fotografie by se v instalaci výstavy měly vzájemně prolínat a mít jakési rovnoprávné postavení, což není úplně jednoduché, protože figurální fotografie má tendenci vždy působit na diváka sebestředným dojmem. Byl bych rád, kdyby ztráta figury umožnila divákovi číst mé fotografie abstraktněji a svobodněji, nabídla jinou, nečekanou zkušenost,“ řekl Pinkava.

„Mé starší věci jsou a často byly interpretovány jako svého druhu romantické. Ty nové to moc neumožňují, do jisté míry jsou odromantizovány a občas do nich prosakuje vedle ticha a světla určitá brutalita a temnota. Jiným způsobem i formou se mi vracejí pojmy znejistění, konečnosti, ztráty… Tedy to, co je pro zátiší tak charakteristické, i když právě slovo zátiší pro tyto fotografie nemám moc rád.“
Ateliérové snímky

Všechny snímky vznikaly v ateliéru. „Na figurativních fotografiích mě mimo jiné zajímá, jak je možné bytost abstrahovat až na jakýsi svůj předobraz, i když to může znít instrumentálně a krutě. A obráceně – u nefigurativních fotografií to, jak mohou dokonale zastupovat nepřítomného člověka včetně jeho emocí. Obojí se doplňuje. Proto mi přijde přirozené, že nakonec fotografuju vše na stejném místě, tedy v ateliéru.“ …….

Kateřina Farná, Právo
Tisková spravá k výstavě

Odkazy: fotografie, velkoplošný tisk fotografií, velkoplošný tisk fotografií praha, grafika, pfka, tisk pf, plakat, plakáty, velkoplošný tisk Praha, maxifotky, zvětšování fotografií, maxifototisk fotografií Praha, tisk fotek Praha, fotky, cenik tisku, velkoformátové fotografie, velké fotky, tisk plakatu, tisk plakátů, tisk plakátů Praha, velkoformátový tisk | tisk fotografií | tisk na plátno

Napsat komentář