Eva Koťátková – Řízená ztráta paměti

h u n t k a s t n e r s  potěšením uvádí nový projekt Evy Koťátkové v sólové výstavě Řízená ztráta paměti.
Výstava ukazuje možné způsoby rekonstrukce, třídění a orientace v nejbližším okolí, které je záměrně zúžené na
domácí půdorys a osobní inventář předmětů a situací. Skrze modely, studie a zinscenované situace se pokouší
vymezit okruh zažitých schémat a pravidel, které ovlivňují či determinují naše jednání ve snaze začlenit se nebo
naopak vystoupit z navyklých struktur.
Na odlehlém místě mimo vycházkové trasy a inscenované výhledy je navršena nepřehledná hromada
vyhozených domácích předmětů. Některé již pozbyly svůj původní tvar, většina z nich i funkci a
schopnost návratu a znovuzačlenění. Jejich vrstvení a vzájemné prolínání na jedné hromadě, při
kterém se jednotlivé části propadly hlouběji do spodnějších vrstev a jeden předmět přejímá tvar či
identitu druhého, způsobilo, že z hromady již netrčí nohy židlí a čela postelí, a tedy snadno
identifikovatelné a autonomní kusy, ale tvary, fragmenty a siluety bývalých předmětů, kterým už
zbývá jenom setrvat v tomto novém (opět jen dočasném) uspořádání jako anonymní součást hromady.
Při pohledu na tuto změť nás může ovládnout lítost ústící v odevzdání nebo naopak nutkání uvést
předměty zpátky do jejich rolí, vrátit je na původní místo a oživit zájem lidí o jejich užívání. To by
znamenalo obnovit opěradla, upevnit zásuvky, dodat chybějící nohy, vyměnit žárovky.Bylo by
zapotřebí sešít, slepit či dostavět neúplné části a vůbec provést všemožné, pokud možno “ citlivé”
rekonstrukce. Co když nám ale při “opravách “ selže paměť, zkušenost či zvyk a díly do sebe
odmítnou zapadat? Co když nás znalost okolí zradí do té míry, že už nedokážeme rozpoznat chybějící
části ani pojmenovat a správně uspořádat celky? Pak nám nezbude než vrátit se na začátek- osahat
materiál věcí, jejich pevnost, pružnost či měkkost, odhadnout jejich funkci vzhledem k našemu tělu,
vyzkoušet, na které z nich si lze sednout, s kterými je možné pohybovat, které izolují či hřejí, do
kterých se lze schovat atd. Skupina čtyř lidí v představené videodokumentaci se pokusí právě o to – a
s tímto cílem zabydlí hromadu na 24 hodin.
Výstava představuje kromě video-dokumentace zmiňované akce (Cvičení č. 2 – Hromada) sérii modelů, kresby a
fotodokumentace konstrukcí vyrobených pro vlastní tělo: konstrukci na dívání se lidem do oken, lidský věšák,
konstrukci na čtení, přenosnou domácnost a velkou konstrukci pro čtení, psaní, kreslení a sezení. Modely
zachycují více či méně reálné situace, které se odehrávají převážně na půdorysu domova. Divák je přitom vyzván,
aby se pokusil vytvořit návrh (kresebný nebo textový), jak se v dané situaci zachovat nebo z ní naopak vyjít.
Eva Koťátková (nar. 1982 v Praze) studovala v letech 2002-7 na pražské AVU a UMPRUM, dále Art Institute v
San Franciscu a a Akademie Bildende Kunst ve Vídni. V r. 2007 – ve věku pouhých 25 let- se stala nejmladším
umělcem v historii, který obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého. Koťátková ve své práci kombinuje různé
techniky od kreseb – mnoho jejích kreseb je na počátku vytvořeno bez vymezeného záměru, který je teprve
později vyjeven v konečné formě a obsahu – po objekty a video nebo foto performance, které jsou
charakteristické svým hravým zkoumáním umělcova bezprostředního okolí – a sebe sama.
Seznam videa
Cvičení č.1 ( Zavěšení )
Cvičení č. 2 ( Hromada )
Vybavení bytu je převezeno na odlehlé místo a vyhozeno na nepřehlednou hromadu. Skupina lidí se hromadu
domácích předmětů pokusí přestavět a následně zabydlet, jejich zásahy se pohybují od chaotických přesunů po
systematické třídění a budování. Během tohoto stěhování dochází k opětnému identifikování a zařazování věcí,
kterým jsou buď znovu přiděleny jejich role nebo jsou používány bez ohledu na jejich předchozí funkcinapř.
slouží jako stavební či izolační materiál.
Cvičení č.3 ( Sedět, stát, ležet )
Skupina tří lidí je uvězněna v základních pozicíh v leže, ve stoje a v sedě a spojena dřevěnou konstrukcí tak, že
spolu navzájem tvoří jakousi nábytkovou soustavu.
Cvičení č.4, 5 ( Rekonstrukce domova )
Skupina tří lidí se pokusí se zavázanýma očima vytvořit plastický model svého domova. Jeden z účastníků dá
naopak v průběhu práce přednost podobě domova, v jakém by si přál žít.
V druhé fázi skupina pracuje více kolektivně a bez zavázaných očí. Podle své paměti vytvoří v proporci k
vlastnímu tělu modely domů, v kterých žijí, tak aby na sebe nakonec mohli vzít podobu chodícího domu.
Seznam modely
Modely nabízejí možnost, aby divák rozvinul danou situaci, navrhl scénář, možný postup či únikovou cestu .
1P
od jídelním stolem je umístěna klec, do které je střídavě uzavírán jeden ze členů rodiny, zatímco ostatní jedí.
Tento způsob je pokusem jak předejít hierarchickému rozvrstvení rodiny a nadvlády jednoho z členů.
2L
idé si vytvořily mobilní přístřešky, malé schránky ve tvaru domů, které je možné přenášet na vlastních nohou.
3
Schodiště slouží jako krátkodobá noclehárna. V noci, ale někdy i přes den je téměř každý schod zaplněn
minimálně jedním ležícím člověkem takže je obtížné pohybovat se po schodišti vertikálně nahoru či dolů a pro
nájemníky domu začíná být téměř nemožné aby do svých bytů vcházeli.
4
Vrchol skaliska, který tvoří šikmé a těžko zdolatelné plochy nabízí nejlepší (a jediný ucelený) výhled na rodné
město. I přes hrozící nebezpečí láká vrcholek mnoho návštěvníků.
5P
odlaha v bytě svému majiteli slouží jako úložiště. Byt pod ním je po léta prázdný a člověk si tak dlouhodobě
buduje úložné prostory do hloubky domu.
6
Stoly jsou postaveny tak, že vytvářejí hierarchickou konstrukci pro kreslení, psaní, čtení a sezení. V každém patře
sedí lidé provádějící různé úkony. Jejich umístění v příslušném patře rozhoduje o jejich postavení a činnosti.
7
V parku byl při kopání odhalen pokoj s kompletním vybavením. Nábytek odkrytý v různých úrovních již neplní svou
předchozí funkci: na židli si není možné sednout, ze skříní vyčuhuje pouze svrchní deska a pod.
8
Obyvatel bytu se rozhodne navázat kontakt se sousedem za zdí, kterého nikdy neviděl. Pokusí se komunikovat
různými netradičními prostředky: vyluzuje zvuky, klepe a nahlíží zvenku do okna. Jeho snahou je upoutat
sousedovu pozornost a navázat tak komunikaci s někým z domu.
9
Činžovnímu domu byla dočasně odstraněna čelní stěna a domácí život jeho obyvatel byl tak vystaven zraku
kolemjdoucích. Nájemníci na tuto situaci reagují zvýšenou kontrolou svého chování, v podstatě neustále pózují v
očekávatelných a nejvíce předpokládatelných pozicích a činnostech.
10
Skupina tří lidí je uvězněna v základních pozicích v leže, ve stoje a v sedě a spojena dřevěnou konstrukcí tak, že
spolu navzájem tvoří jakousi nábytkovou soustavu či komplet.
11
Člověk má zúžené pole svého pohybu. Každý den dojde nejdále k silnici, kterou končí jedna část panelového
sídliště. Na svých procházkách je veden siluetou panelových domů a úzkostlivě kontroluje zda se ze svého
výchozího bodu příliš nevzdálil.
12
Kniha obsahuje nákresy rozmístění nábytku a vybavení domácnosti 22 rodin či jednotlivců, žijících v jednom bloku
domů, přičemž všichni obývají shodný půdorys bytu.
13
Lidé se zabydlují s maximální úsporností v co nejtěsnějších krabicích. S krabicemi nakládají jako se stavebním
materiálem, pomocí kterého si budují svůj obytný prostor.V minimálních rozlohách, odvozených z fyzických
rozměrů obyvatel žijí jednotlivci či celé rodiny.
14
Člověk má ze svého bytu výhled do okna protějšího domu. V něm se ukazuje jeho obyvatel s neuvěřitelnou
přesností: objevuje se v okně vždy v 6 ráno, ve 12 v poledne a v 6 večer. Pro člověka, který z bytu téměř
nevychází plní jeho soused roli hodin a tedy pojmu o členění času.

E v a Ko ť á t k o v á
Řízená ztráta paměti
1 4 / 1 – 7 / 3 / 1 0
Vernisáž: 13. 1. 2010, 18hod.
Kamenická 22, Praha 7- Letná

reklámní fotografie, velkoplošný tisk fotografií, velkoplošný tisk fotografií praha, grafika, pfka, tisk pf, plakat, plakáty, velkoplošný tisk Praha, maxifotky, zvětšování fotografií, maxifototisk fotografií Praha, tisk fotek Praha, fotky, cenik tisku, velkoformátové fotografie, velké fotky, tisk plakatu, tisk plakátů, tisk plakátů Praha, velkoformátový tisk, tisk fotografií, tisk na plátno

fotorealistický tisk, profesionální tisk, černobílé tisk, fine art tisk, digitální retuš, renovace fotografií, internetová galerie, černobílé fografie, tisk černobílých fotografií, tisk černobílych fotek, epson, epson micropiezo, epson micro piezo, mikropiezo, mikro piezo

fotografie Praha, tisk, fotodigitální tisk, fotogalerie, tisk fotografie, tisk fotek,  foto, on-line, online, velkoformátový tisk fotografií praha, zvetseniny, plakaty, poster, fotosběrna, fotosberan, digitalni fotografie, digitální fotografie, velkoformátový tisk, digitalizace, fotografie na plátno, fotky na plátno, tisk fotek praha, fotograf umělec, umělecký fotograf, modní fotograf,

umělecký tisk, umelecky tisk, digitální tisk, digitalni tisk, fine art tisk, fineart tisk, fotografický tisk, inkoustový tisk, pigmentový tisk, tisk fotografie, tisk fotografií, giclée, fotorealistický tisk,

velkoformatový tisk, velkoformatový tisk Prahakvalitní tisk, piezografie, velkoplošný tisk fotek, tisk pohlednic, velkoformatový tisk fotograií, velkoformatový tisk Praha, tisk na plátno, tisk grafik, tisk grafiky, foto tisk, tisk portfolia, portfolio fotografií, fotografické portfolio,

Napsat komentář